La nostra tecnologia

Les eines que oferim han estat totes dissenyades i construïdes pels moviments socials. Això significa que poden no complir les mateixes especificacions que l'equipament professional, perquè treballam amb altres prioritats. Busquem un equilibri entre valors com l'accessibilitat, l'ecologia i la màxima autonomia possible, sense oblidar la estètica o les especificacions tècniques.

Actualment treballem sobretot amb tecnologia que es va dissenyar i construir per a Fòrums Socials. És sistema semblant als sistemes d'interpretació professionals de conferències però es transmet amb emissores de ràdio FM en lloc de infrarojos. Això vol dir que el sistema és més vulnerable en quan a interferències, i que la qualitat del so pot no ser tant bona com quan es fa amb un equipament professional. Sens dubte democratitza l'accés a la interpretació perquè la fa molt més barata i la posa a l'abast de qualsevol que tingui un aparell de ràdio FM.

Estem dissenyant noves eines i buscant maneres de millorar les actuals.