Per què COATI?

Oblidar la importància de la tecnologia de la interpretació pot causar problemes. Tot l'esforç de les intèrprets pot resultar inútil si no hi ha un suport tècnic adequat. Aquestes tecnologies requerixen temps, recurs humans i coneixements tècnics per a garantir que funcionin bé.

Tot això és pot aconseguir pagant a una empresa privada per a què se'n encarregui. Sens dubte els costos poden ser prohibitius, el que pot imposar traves als vostres processos polítics.(Vegeu les seccions sobre llenguatge i interpretació simultània).

COATI és un col·lectiu que parteix de la solidaritat, no és una empresa comercial. Això significa que col·laborem amb organitzacions per trobar solucions flexibles i maneres de treballar segons les pràctiques i els horaris (a vegades totalment bojos!) dels moviments socials.Vegeu la secció sobre el col·lectiu.

Invertim en solucions sostenibles que a la vegada contribuint a les lluites socials. Pretenem contribuir en la mesura que ens és possible a millorar l'accessibilitat i l'autonomia dels moviments socials a través de la tecnologia que utilitzem.