El col·lectiu

COATI neix el 2009 i sorgeix de les xarxes anti-capitalistes internacionals, dels NoBorders, dels espais autònoms i de experiències del software lliure i del open-source, de la ràdio lliure i de la interpretació simultània.

We run as a not-for-profit group that operates, designs, builds and maintains a variety of interpreting solutions and collective tools so that smaller organizations don't have to maintain their own and each event doesn't have to solve its technology problems from scratch. We operate according to the principles of non-hierarchy, consensus decision making, open source, DIY self-management and skill sharing. We also aim to consider the ecological impact of the work we do and minimise our ecological footprint.

El nostre objectiu és augmentar l'autonomia de les lluites socials respecte al sector privat en les qüestions de la interpretació i de la tecnologia de la interpretació, i millorar l'accés i la facilitat de l'ús de les tecnologies alternatives de la interpretació.