El que fem

Ajudem a les organitzacions a preparar trobades multilingües de diferents maneres.

 • Aconsellem sobre els possibles tipus d'interpretació segons la naturalesa de la trobada.
 • Proporcionem la tecnologia i l'equip tècnic necessari, o col·laborem en solucions mixtes.
 • Ajudem a les organitzacions a arribar a la pròpia autonomia tècnica.
 • Formem a tècnics i intèrprets en l'ús de l'equipament.
 • Proporcionem formació, conscienciació i compartim recursos amb les intèrprets voluntàries i les participants de trobades multilingües.

Per a poder aconseguir això:

 • Adquirim equipament d'interpretació.
  Actualment disposem d'equipament que ens permet tenir fins a 20 cabines treballant simultàniament (màxim 6 per sala). També tenim diverses eines per a facilitar la interpretació xiuxiuejada en actes més petits.
 • Emmagatzemem, mantenim i gestionem l'equipament.
  Disposem d'un espai d'emmagatzemant i un sistema d'inventari per controlar cada peça de l'equipament, de manera que sabem on ha estat utilitzat i si funciona, etc.
 • Ens formem en el seu ús. Som 6 tècnics capaços d'utilitzar l'equip, i hem donat consell i formació a altres grups que utilitzen equipament similar.
 • Desenvolupem tecnologia i solucions noves.
  Estem dissenyant i fabricant equipament nou i millorant l'existent.